Ar EDI operatoriai sukuria kokią nors vertę?

EDI

Ar EDI operatoriai sukuria kokią nors vertę?

Ar EDI operatorius tik perduoda EDI dokumentus iš siuntėjo gavėjui? Dauguma mūsų klientų žino, kad beveik visais atvejais būtina konvertuoti dokumento formatą. EDI operatorius autorizuoja vartotojus, užtikrina saugius ir patikimus dokumentų perdavimo kanalus, tvarko dokumentus, vykdo srautų stebėseną ir tvarko dokumentų žurnalus. Be to, teikiamos kelios pridėtinės vertės paslaugos, kompensuojant įmonių funkcinius programinės įrangos apribojimus.

 

Trūkstamų duomenų įrašymas

Kartais įmonės programinė įranga negali sukurti dokumento su visais privalomais duomenimis. Pavyzdžiui, partnerio įmonės kodas dokumente nurodytas, tačiau jo pavadinimas ar adresas nenurodyti. Kartais prie 12 skaitmenų produkto kodo pridedamas papildomas nulis, nes įmonės sistema naudoja tik 13 skaitmenų kodus. Taisyti tokias klaidas rankiniu būdu prireiktų daugybės laiko ir pastangų. „Telema“ gali prieš išsiunčiant pranešimą, automatiškai įrašyti ar pakeisti duomenis pagal iš anksto nustatytas taisykles. Todėl gavėjas gauna aukštos kokybės dokumentus, kurie gali būti iš karto apdorojami, be jokio papildomo administracinio darbo.

 

Validavimas

Šalia įstatymais nustatytų bendrovės gali turėti ir savo specifinių reikalavimų sąskaitoms faktūroms. Pavyzdžiui, „Selver“ reikalauja, kad kiekvienoje sąskaitoje faktūroje būtų nuoroda į atitinkamą užsakymą, „Rimi“ negali importuoti sąskaitų faktūrų su ilgesniais nei 35 skaitmenų numeriais. „Telema“ gali įdiegti tokias patikros funkcijas, kurios tikrina kiekvieną dokumentą pagal specifinius reikalavimus. Jeigu dokumente yra klaida, jis nebus toliau siunčiamas gavėjui, o siuntėjas bus informuojamas apie problemą. Šiuo metu „Telema“ patikros priemonės tikrina dokumentų atitiktį pagal 160 skirtingų taisyklių.

 

Atitikties nustatymas („matching“)

Atitikties nustatymas – tai funkcija, kuria du dokumentai lyginami pagal nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, „Bauhof“ pageidauja, kad visos pirkimo sąskaitos faktūros tiksliai atitiktų susijusį patvirtinimo apie prekių gavimą dokumentą. Jeigu šie dokumentai nesutampa, sąskaita faktūra neimportuojama į „Telema“ sistemą, o siuntėjas informuojamas apie būtinybę atsiųsti ištaisytą dokumentą. Taip užtikrinama, kad sąskaita faktūra būtų išrašoma tiksliai tokiam kiekiui, koks buvo gautas, ir galėtų būti automatiškai tvirtinama apmokėti.

Trys pažangios paslaugos apibūdintos aukščiau yra dažniausiai naudojamos. Bet mes siūlome gerokai platesnį pridėtinės vertės paslaugų spektrą ir padėsime surasti labiausiai tinkamas Jūsų verslo poreikiams.