Telema į savo EDI sistemą ketina investuoti 1 milijoną eurų

EDI, Naujienos

Telema į savo EDI sistemą ketina investuoti 1 milijoną eurų

EDI (Elektroniniai duomenų mainai) yra verslui svarbios paslaugos. Daugiau nei 5000 parduotuvių ir 1500 tiekėjų Baltijos šalyse svarbiausius savo verslo procesus patikėjo Telemai. Jų užsakymais ir sąskaitomis apsikeičiama per Telema EDI tinklą.

Jei mažmenininkų užsakymas nepasieks tiekėjo iki nustatyto termino, prekės nebus lentynose tuomet kai jų reikės vartotojams. Štai kodėl Telema savo sistemų patikimumą laiko itin svarbiu dalyku ir didžiuojasi savo labai aukštu SLA (Paslaugų prieinamumo lygiu) – 99,8%.

Toks aukštas SLA nebūtų įmanomas be nuolatinių Telema pagrindinių sistemų tyrimų ir plėtros. Per pastaruosius 5 metus Telema į EDI paslaugų plėtrą investavo daugiau nei 5 mln. eurų.

2023 m. Telema planuoja investuoti dar 1 milijoną eurų, kad sustiprintų savo pagrindines sistemas, o taip pat į naujas siūlomų produktų versijas. Kalbant apie infrastruktūrą, tikslas yra užtikrinti, kad sistema ir toliau būtų prieinama, saugi ir patikima. Sujungdama privalumus, kuriuos teikia atnaujintos tradicinių duomenų centrų sistemos, su debesijos lankstumu ir plečiamumu, Telema gali sukurti saugesnę ir ekonomiškesnę IT infrastruktūrą.

Kalbant apie Telema produktus, toliau investuojama į Telemos eFlow naują funkcionalumą MatchFlow. MatchFlow yra sprendimas, kuris automatizuoja trijų krypčių atitikimą (pirkimo užsakymas, gavimo patvirtinimas ir sąskaita). MVP (pirminė produkto versija) bus paleista iki 2023 metų vasaros.

Telema taip pat planuoja visiškai pertvarkyti savo klientų savitarnos portalą. Šiandien klientai gali patys tvarkyti savo paskyras ir sutartis, stebėti EDI dokumentų srautą ir susieti naujus EDI partnerius. 2023 metais Telema toliau investuos į Telema portalo funkcionalumo ir vartotojo patirties gerinimą.

Be nuolatinių investicijų į infrastruktūrą ir produktų funkcionalumą, EDI ir susijusių paslaugų teikimas neįmanomas. Telema didžiuojasi, kad yra EDI operatorius, turintis aukščiausią SLA (99,8%) ir geriausią klientų patirtį (NPS 73) Baltijos šalių rinkoje.