Privatumo politika

 

Šis puslapis informuoja apie mūsų politiką dėl asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai lankotės Telema svetainėje ir su tais duomenimis susietus pasirinkimus. Mes patvirtiname, kad tvarkome asmens duomenis pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2016/679 (GDPR) reglamentą.

Galima lankytis Telema svetainėje, nepaliekant jokių identifikuojamų asmens duomenų. Tačiau reikia žinoti, kad mes savo svetainėje naudojame slapukus. Be to, jūsų asmeniniai duomenys mums reikalingi, kai siunčiate užklausą per mūsų svetainę. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate, kad informacija bus renkama ir naudojama pagal Politiką.

Mes galime atnaujinti Privatumo politiką kartas nuo karto. Pakeitimai įsigalios nedelsiant. Aktuali Politikos versija visuomet bus prieinama mūsų svetainėje www.telema.com

 

Sąlygos ir sąvokos

Duomenų subjekto sutikimas – tai bet kokia laisvai pateikiama, konkreti, sąmoninga ir nedviprasmiška duomenų subjekto pageidavimų išraiška, kuria jis arba ji, pareiškimu arba aiškiais ir nedviprasmiškais veiksmais patvirtina sutikimą tvarkyti su juo susijusius duomenis

Atsakingas tvarkytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita institucija, kuri atskirai ar kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.

Duomenų subjektas – bet kuris asmuo, kurio asmens duomenys renkami, saugomi ar tvarkomi

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); identifikuojamas fizinis asmuo yra tas, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas, ypač remiantis identifikatoriumi, tokiu kaip vardas, identifikavimo numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba vienas ar keli veiksniai, būdingi fizinio asmens fiziologiniam, genetiniam, protiniam, ekonominiam, kultūriniam ar socialiniam tapatumui.

Tvarkymas – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais, nepriklausomai nuo to, automatiškai ar ne, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, paieška, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidžiant ar kitaip pateikiant informaciją, suderinimas ar kombinavimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

Trečioji šalis reiškia fizinį ar juridinį asmenį, valstybinę instituciją, agentūrą ar įstaigą, išskyrus duomenų subjektą, duomenų atsakingą tvarkytoją, įgaliotą tvarkytoją ir asmenis, kurie gali tvarkyti duomenis, būdami pavaldūs atsakingam ar įgaliotam tvarkytojui.

 

Atsakingas tvarkytojas

Įmonės pavadinimas: Telema AS
Adresas: Kristiina 15, Talinas, Estija 10131
Telefonas: +372 651 0650
El. paštas: telema@telema.com
Svetainė: www.telema.com

 

Renkamų duomenų rūšys

Kai naudojatės mūsų svetaine, mes galime paprašyti pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pagal kurią būtų galima jus identifikuoti ar su jumis susisiekti (toliau – „Asmens duomenys“). Identifikuojama asmeninė informacija gali būti, (bet neapsiriboja):

 • E. pašto adresas;
 • Vardas;
 • Telefono numeris;
 • Įmonės pavadinimas;
 • Slapukai;
 • Duomenų stebėjimas, įskaitant informaciją, tokią kaip kaip pvz., jūsų kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, naršyklės versija, svetainės pasiekimo būdas, lankomos svetainės puslapiai, apsilankymo laikas ir data, praleistas laikas puslapiuose, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

 

Kaip duomenys renkami ir naudojami

Siekiant tvarkyti šiame skirsnyje išvardytus asmeninius duomenis, Telema darbuotojai gali naudotis duomenimis. Asmeninius duomenis taip pat gali gauti partneris, teikiantis mums IT paslaugas. Mes įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume asmens duomenų saugumą.

Slapukai ir stebėjimo duomenys
Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti veiklą mūsų svetainėje ir turėti tam tikrą informaciją.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie gali apimti unikalų anoniminį identifikatorių. Slapukai siunčiami į jūsų naršyklę iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Tai leidžia tinklalapiui prisiminti jūsų veiklą ir nuostatas, todėl jums nereikės jų vėl įvesti, kai judėsite iš vieno puslapio į kitą ar grįšite į svetainę.

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat naudojami nuolatiniai slapukai, saugomi jūsų kompiuteryje net kai išeinate iš naršyklės. Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada slapukas gali būti siunčiamas. Taip pat galite ištrinti visus slapukus, kurie anksčiau buvo išsaugoti jūsų kompiuteryje, iš jūsų naršyklės nustatymų.

Informacija, renkama kaip svetainės naršymo statistika, naudojama anonimiškai ir mes netapatiname jos su jokiu konkrečiu fiziniu asmeniu. Telema gali naudoti svetainės lankytojų statistiką svetainės lankytojų polinkių ir demografinių rodiklių analizei, bet mes nesudarome individualių lankytojų profilių.

 

Užklausos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie mūsų sprendimus arba kreiptis dėl laisvos darbo vietos, būtina dalintis savo asmeniniais duomenimis su mumis. Užklausos gali būti pateiktos užpildant atitinkamas kontaktines formas mūsų svetainėje arba išsiųsdami el. laišką adresu telema@telema.com.

Atsakius į jūsų užklausą, mes galime išsaugoti jūsų asmeninius duomenis, kad būtų lengviau su jumis susisiekti. Tačiau tam mes paprašysime duomenų subjekto sutikimo. Jei nesuteikėte savo sutikimo dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, mes neapdorosime jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.

 

Duomenų atskleidimas

Telema imsis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir pagal šią Privatumo politiką, o jūsų asmeniniai duomenys nebūtų perduodami organizacijai ar šaliai, nebent tai būtų tinkamai kontroliuojama, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Mes galime pasamdyti trečiųjų šalių įmones ir asmenis administruoti mūsų svetainę, teikti svetainę mūsų vardu, teikti su svetaine susijusias paslaugas arba padėti mums analizuoti, kaip mūsų svetainė naudojama. Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmeninių duomenų tik šioms užduotims atlikti mūsų vardu ir yra įpareigotos neatskleisti ar naudoti jų kitais tikslais.

Jūsų duomenų saugumas yra mums svarbus, tačiau nepamirškite, kad nė vienas perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones, kad apsaugotume jūsų Asmeninius duomenis, negalime garantuoti jų visiško saugumo.

„Google Analytics“
Telema naudoja automatinį įrankį „Google Analytics“ minėtų duomenų rinkimui ir analizei. „Google Analytics“ yra „Google“ siūloma interneto analizės paslauga, kuri stebi ir teikia ataskaitas apie svetainės lankomumą. „Google“ naudoja surinktus duomenis, kad sektų ir stebėtų mūsų svetainės naudojimą. Šiais duomenimis dalinamasi su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis, kad būtų galima kontekstualizuoti ir individualizuoti jų reklamos tinklo skelbimus.

Jūs galite atsisakyti pateikti jūsų veiklos svetainėje duomenis „Google Analytics“, įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Papildinys neleidžia „Google Analytics“ JavaScript (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalintis informacija su „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą.

„MailChimp“
Kai duodate sutikimą siųsti jums el. laiškus, Telema gali rinkti statistinius duomenis apie jūsų veiklą su laiškais, pavyzdžiui, ar atidarėte laišką, kokias nuorodas spustelėjote, kokius įrenginius naudojate ir kokios yra jų techninės specifikacijos. Tokia informacija išsaugoma kontakto istorijoje. Tokių statistinių duomenų rinkimui mes naudojame automatinį įrankį „MailChimp“.

Jūsų sutikimas nenustos galioti, tačiau jei nebenorite gauti rinkodaros pranešimų, galite patogiai išsitrinti iš pašto adresų sąrašo, naudodami nuorodą („pašalinti iš sąrašo“ arba „unsubscribe“), esančią laiško pabaigoje. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Jūsų teisės

Jūs galite turėti teisę, kreipdamiesi:

 • peržiūrėti savo asmens duomenis;
 • ištaisyti savo asmens duomenis;
 • ištrinti jūsų asmens duomenis;
 • perkelti jūsų asmeninius duomenis;
 • atsiimti savo sutikimą.

Tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą ir teisę prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui. Galite naudotis savo teisėmis, laikydamiesi GDPR ir kitų vietinių įstatymų nustatytų sąlygų.

Jei manote, kad jūsų privatumas buvo pažeistas, susisiekite su mumis elektroniniu paštu žemiau. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios vietos šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu: telema@telema.com

Atnaujinta 2018-09-18