Kodėl reikia valdyti produktų duomenis?

Naujienos, PDS

Kodėl reikia valdyti produktų duomenis?

Skaitmeninimas smarkiai padidino vartotojų lūkesčius dėl individualizuotų pasiūlymų. Tai kelia visiškai naujus reikalavimus produktų gyvavimo ciklo ir produktų duomenų valdymui.

Vartotojų lūkesčių tenkinimas priklauso ne tiek nuo gamybos pajėgumų, kiek nuo produktų duomenų srauto tiekimo grandinėje.

Kas yra produktų gyvavimo ciklo valdymas (Product Lifecycle Management – PLM)?

Produktų gyvavimo ciklo valdymas apima bendrą produkto kūrimo procesą nuo idėjos, architektūros, kūrimo ir pardavimo planavimo iki produkto aprašymo ir žaliavų pirkimo.

PLM apjungia visus šiuos procesus į vieningą sistemą, suteikdamas geresnę prieigą prie duomenų ir efektyvesnį bendradarbiavimą kuriant produktą. Sklandus aukštos kokybės informacijos pateikimas žymiai pagreitina visą procesą nuo idėjos iki pateikimo rinkai.

Kas yra produktų informacijos valdymas (Product Information Management – PIM)?

Nors PLM reguliuoja procesus ir informaciją, susijusią su naujo produkto kūrimu (dažniausiai gamybinės įmonės viduje), produktų informacijos valdymo (PIM) sprendimai apima procesus, susijusius su pardavimais ir rinkodara, rinkdami ir platindami informaciją apie produktą įvairiems pardavimo kanalams. Galima sakyti, kad PLM procesai kuria produktą ir atitinkamus duomenis, kurie vėliau yra patikslinami ir praturtinami PIM’e.

PIM veikia kaip jungtis tarp tiekėjo ir pardavėjo, apjungiantis visą įmanomą informaciją apie produktą iš visų šaltinių ir suteikiantis šiuos privalumus:

EFEKTYVUMAS – visi produktų duomenys saugomi vienoje duomenų bazėje ir jais galima greitai ir patogiai keistis tarp skirtingų partnerių, atsižvelgiant į jų reikalavimus – bet kuriuo metu be jokio papildomo darbo.

VIENTISUMAS – viena „auksinė duomenų bazė“, skirta saugoti ir atnaujinti visą produktų informaciją, paveikslėlius ir sertifikatus, išlaikant išsamią viso produktų gyvavimo ciklo istoriją.

TIKSLUMAS – informacija apie produktą visada atitinka naujausius reikalavimus. Kadangi duomenys nekopijuojami tarp skirtingų duomenų bazių ir lentelių, klaidų galimybė yra sumažinta.

SUJUNGIAMUMAS – PIM duomenų bazę galima integruoti tiek į tiekėjų, tiek į pirkėjų verslo valdymo programinę įrangą, todėl nereikia iš naujo įvesti, kopijuoti ar siųsti informacijos el. paštu.

SAUGUMAS – informacija apie produktus yra keičiama ir platinama saugiais kanalais ir tik įgaliotų naudotojų. Visi veiksmai yra kaupiami žurnale, apsaugant duomenis nuo netinkamo naudojimo.

Bet ar negalime apsieiti be produktų informacijos valdymo?!

Šiandien tik tie, kuriems prekyba yra hobis, gali taip galvoti. Pavyzdžiui, pagyvenusi ponia, kuri kažkur pakelėje parduoda svogūnus.

Kiekvienas, kuris dirba šiek tiek didesniu mastu ir su skirtingais partneriais, paprastai kaupia duomenis keliose sistemose. Nevaldydami produktų informacijos jie rizikuoja, kad jų produktų duomenų kokybė bus nepakankama (neišsami ir klaidinga). Tai savo ruožtu versle sukelia problemų, tokių kaip:

  • Neteisingi užsakymai ir pristatymai
  • Sumažėjęs pristatymo greitis
  • Prarastos pardavimo galimybės, ypač e-komercijoje, nes vartotojai neturi pakankamai informacijos apie produktą.

Konkurencinį pranašumą galima sukurti pasitelkiant Telema PDS (produktų duomenų sinchronizavimą) – sprendimą, kuris leidžia didmenininkams, platintojams ar gamintojams sukurti, saugoti ir administruoti visus savo produktų duomenis.

Telema PDS kūrimą remia Europos regioninės plėtros fondas per Interreg programą.