Estijos e-sąskaitų siuntėjų skaičius per 3 mėnesius išaugo 10%

Naujienos

Estijos e-sąskaitų siuntėjų skaičius per 3 mėnesius išaugo 10%

Per pirmuosius tris 2019 m. mėnesius el. sąskaitas išrašančių bendrovių skaičius Estijoje padidėjo beveik 10%. Balandžio pradžioje el. sąskaitas siunčiančių įmonių skaičius buvo 9300. Sausio mėn. atitinkamai 8500, taigi mes pastebime žymų 10% augimą.

Tikslių duomenų apie įmones, galinčias siųsti el. sąskaitas, sunku rasti. Estijos e-Verslo Registras saugo ir dalijasi duomenimis apie įmones, gaunančias el. sąskaitas, bet ne kiek šių įmonių gali išrašyti sąskaitas elektroniniu būdu. Todėl didieji el. sąskaitų operatoriai tokie kaip „Telema“, „Fitek“, „Omniva“ ir „e-Arveldaja“ susitarė reguliariai keistis informacija apie el. sąskaitų siuntėjus.

Neabejotinai el. sąskaitų siuntėjų skaičiaus augimui įtakos turėjo neseniai priimtas Apskaitos įstatymo pakeitimas. Nors valstybinės įstaigos buvo įpareigotos priimti el. sąskaitas nuo 2017 m. liepos mėn., praėjo 2 metai, kol iš privačių bendrovių taip pat buvo pareikalauta siųsti el. sąskaitas. Remiantis apskaitos įstatymo 795SE pakeitimu nuo 2019 m. liepos 1 d. Estijos valdžios institucijos nebepriims jokių kitų sąskaitų, tik elektronines. Tai reiškia, kad daugiau nebebus priimami pdf dokumentai, kurie dažnai klaidingai palaikomi el. sąskaitomis. Valstybės reikalavimus atitinkančios el. sąskaitos yra kompiuteriniu būdu nuskaitomos sąskaitos xml formatu, kurios automatiškai siunčiamos iš sąskaitos siuntėjo sistemos į mokėtojo sistemą.

Gaunamų el. sąskaitų apdorojimas yra beveik 6 kartus greitesnis nei PDF sąskaitų, taigi sutaupymas yra akivaizdus. Tačiau ne tik gavėjui, bet ir siuntėjui gali būti naudingos el. sąskaitos. Siųsdami el. sąskaitas, galite būti garantuoti, kad jos tikrai pasieks siuntėją, nes visos dokumento transakcijos registruojamos el. sąskaitų operatorių žurnaluose. Taigi gavėjai nebegali daugiau skųstis, kad e-sąskaitos pasimetė, kaip dažnai pasitaiko tokių atvejų siunčiant sąskaitas el. paštu. Tai reiškia, kad išrašant e-sąskaitas ženkliai padidėja tikimybė, kad sąskaitos bus apmokėtos laiku.

Visi Estijos e-sąskaitų operatoriai diegia funkcionalumą apdoroti e-sąskaitas vis didesniam ir didesniam įmonių skaičiui. Mes prognozuojame ženklų įmonių, dirbančių su e-sąskaitomis, padidėjimą ateinančiais mėnesiais, ypač birželio ir liepos mėnesiais, kai įsigalios įstatymas. Todėl visi tie, kurie delsė įdiegti minėtą funkcionalumą, turėtų paskubėti, siekiant išvengti vėlavimo.

Priminsime, kad Lietuvoje analogiška tvarka įsigaliojo dar anksčiau – 2017 metų liepos 1 dieną, LR Seimui priėmus atnaujintą Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją.