ENG EST LIT
LOGIN
Sākums

Zaļā IT vide

Print

Sniedzot EDI operatora pakalpojumus Telema gadā pārsūta aptuveni 12 miljonus savu klientu elektroniskus darījumus. Pieņemot, ka viens darījums sastāv no divām papīra loksnēm, Telema klienti gadā ietaupa papīru apjomā, kas līdzinās [1]:

  • 300 tūkstošiem kg CO2 izmešiem, tikpat kā vairs nelietotu 67 automašīnas un samazinātu degvielas pielietojumu par 223 000 litriem gadā;
  • 444 tonnām koksnes, nenocērtot 3 096 kokus;
  • 3 781 miljoniem kJ enerģijas patēriņam, tas ir tikpat cik gada laikā patērē 38 mājsaimniecības; un
  • 10 100 tūkstošiem litriem ūdens.


Vēl jo vairāk, ja visi aptuveni 200 miljoni B2B darījumi, kas tiek veikti Eiropā gada laikā, tiktu veikti elektroniski, vides piesārņojuma mazināšana līdzinātos:

  • 5.2 miljardiem kg CO2 izmešu, tikpat kā vairs nelietotu 1.176 miljonus automašīnas un samazinātu degvielas pielietojumu par 8.2 miljardiem litriem gadā;
  • 6 933 335 tonnām koksnes, nenocērtot 48 miljonus kokus;
  • 80 miljoniem kJ enerģijas patēriņam, tas ir tikpat cik gada laikā patērē 843 165 mājsaimniecības;
  • 143 miljardiem litriem notekūdeņiem, ar ko varētu piepildīt 57 765 baseinus; un
  • 17 miljardiem litriem atkritumiem, jeb 162 740 kravas mašīnām ar atkritumiem.


[1]Vides ietekmes aprēķini tika veikti ar Environmental Defense Fund Paper Calculator kalkulatoru. (http://www.papercalculator.org). Degvielas aprēķiniem tika izmantots kalkulators: EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator.