ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Roheline IT

Trüki

Telema töötleb praegu oma klientide nimel umbes kaksteist miljonit elektroonilist tehingut aastas. Kui eeldada, et üks tehing võrdub kahe paberilehega, siis Telema teenuseid kasutavate ettevõtete iga-aastane paberite säästmine on samaväärne kui [1]:


  • 300 tuhat kilo CO2-te, mis omakorda võrdub 67 auto teelt kõrvaldamisega üheks aastaks või bensiini tarbimise vähendamisega 223 000 liitrit iga aasta kohta;
  • 444 tonni puitu, säästes nii 3 096 puud;
  • 3 781 miljonit kilodžauli energia kogutarbimisest, mis on omakorda võrdne 38 keskmise majapidamise energiatarbimisega aastas;
  • 10 100 tuhat liitrit vett.


Veelgi tähtsam on aga edasiste keskkonnakasude potentsiaal, kui kõik 200 miljardit Euroopas aasta jooksul vahetatavat B2B dokumenti oleks automatiseeritud. Sellest tulenevad keskkonnamõjutused oleksid järgnevad:


  • 5,2 miljardit kilo CO2-te, mis on võrdne 1,176 miljoni auto teelt kõrvaldamisega aastaks ajaks või vähendades bensiinikulu 8,2 miljardit liitrit;
  • 6 933 335 tonni puitu, mis võrdub  48 miljoni puuga;
  • 80 miljonit kilodžauli energia kogutarbimisest, mis on umbes võrdeline 843 165 keskmise majapidamise energiatarbimisega aastas;
  • 143 miljardit liitrit reovett, mis võrdub ligikaudu 57 765 basseiniga; ja 17 miljardit liitrit tahkeid jäätmeid, mis vastab ligikaudu 162 740 prügiveoautole.


[1] Telema koostatud keskkonnamõju hinnangud on tehtud kasutades keskkonna kalkulaatorit „Environmental Defense Fund Paper Calculator“ (http://www.papercalculator.org). Täiendavad bensiiniliitrite arvutused tehti kasutades selleks loodud kalkuaatorit „EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator“.